empresa eta instituzietarako prentsa‐bulegoa
prentsaurrekoak antolatzea, dossierrak egitea, prentsa‐oharrak idatzi eta bidaltzea, publizitate
kanpainak diseinatzea, enpresendako media‐kit eta promo‐pack‐ak, fam‐press antolatu eta
garatzea.

edukiak sortzea
mota guztietako testuak (liburuxkak, web‐orriak, etab.) eta txostenak idaztea, estilo‐zuzenketa,
mintzaldiak, oroitidazkiak egitea.